Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%16 29,63 ₺ 24,89 ₺
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Günümüzde diplomasi devletler hukukuna göre milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemler ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade eder. Peki, devletleşemeyen v...
%16 37,04 ₺ 31,11 ₺
0 kişi
Günümüzde diplomasi devletler hukukuna göre milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemler ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade eder. Peki, devletleşemeyen v...
%16 37,04 ₺ 31,11 ₺
0 kişi
Bu kitap, Irak savaşında Arap cephesine ışık tutuyor. Arapların dünyayı, askeri operasyonu, ABD’yi, Avrupa’yı, Türkiye’yi ve kendi rejimlerini nasıl algıladıklarını aktarıyor. Arap zihniyeti ve düşünc...
%30 33,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Sünni tarihçiliğin gizleyip çarpıtarak sunduğu İslamiyet’in arka bahçesinde bir zamanlar yüz çiçek yan yana açmış; bilim, felsefe, mantık, ihtilalcilik, isyan ruhu ve örgütlülük bu bahçenin verimli to...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
İslam çağın sorunlarınma çare olabilir mi? İslam tarihi bize ezberletildiği gibi midir? İslam tarihinde gizlenen şeyler de var mı? İslam uygarlığı hangi uygarlıklardan etkilenmiştir? Şeriat düzeni ila...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
%16 13,89 ₺ 11,67 ₺
0 kişi
Siyasal İslam, Türkçe ibadet, Türk İslamı; din, millet, Türkçülük, panislamizm, ateizm; tesettür, türban, şapka, sarık; kadın hakları; şeriata göre devlet laiklik... Bu meselelerin hepsi, Tanzimat, M...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Alamut Piri Hasan Sabbah’ın gerçek öyküsü. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve Nizamülmülk ile hiç okul arkadaşı olmadı. Cennet Fedaileri diye bir örgüt hiç kurulmadı. Haşhaşiler (afyonkeş) Alamut Kalesi’nde...
%30 39,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Ebu Müslim Horasani, İslam tarihinin tanığı ve sanığıdır. Emeviler ve Abbasiler döneminin halk kahramanıdır. Sadece tarihin figüranı değil başaktörüdür. Gerçek bir tarih yaratıcısıdır o! Horasan Spart...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
İslamcı Örgütler’in üçüncü ve son cildinde Faik Bulut Ortadoğu ve Orta Asya coğrafyasında dolaşırken ABD’nin bölgedeki çıkarcı politikaları eşliğinde El Kaide’yi, Taliban’ı, Hizbullah’ı, Irak Şiilerin...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Faik Bulut, İslam dünyasının köktendinci hareketlerini terörün tırmandığı Filistin, Ürdün, Suriye, Mısır coğrafyasında ele alıyor; Hamas ve Hizb-ül Tahrir gibi örgütleri inceliyor.
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Faik Bulut birincil Arap ve Batı kaynaklarından yararlanarak El Kaide hakkında kapsamlı bir araştırmaya imza atıyor. Örgütün gerileyerek tükenmekte mi olduğu yoksa eskisinden daha güçlü bir konuma doğ...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Adı geçen toplulukları inceleyen bu kitap, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu’da kaybolmaya yüz tutan kültürlere ayna tutuyor. Meseleye sosyo-politik ve tarihi bir perspektiften yaklaşıyor ki, t...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Araştırmalarıyla toplumumuzda tartışılan birçok konuya açıklık getiren Faik Bulut, Ordu ve Din’de ülkemiz için önemli ve güncel bir konuyu ele alıyor. Yapıtta 1826’dan 2007’ye kadarki ordu-din iliş...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
0 kişi
Horasan kimin yurdu? Mistifikasyon ve kara cahillik zeminine oturmuş sağ kanat tarihçiliği şu savı ileri sürer:  “Horasan, ezelden beri Türk yurdudur. Orada yaşayanlar öz Türklerdir. Sufilik ve Alevi...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
*Filistin devriminin yükselişi ve düşüşü*12 Mart’ta son 68’liler*Ankara Beşevler’de “Şafak” örgütü*Gazi Eğitim’de “Kızıldere” kavgası*Malatya-Antep-Maraş üçgeninde “Kızıl Üs” çalışmaları*Musa kod adlı...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ehmede Xane, sadece bir Kürt aydını ve yurtseveri mi? Hayır; O, aynı zamanda bir şair, düşünür, siyasetçi ve filozoftur. Xane bir yanıyla Kürtlerin Yunus Emresi gibidir. Yunus kadar bilge ve deryadır;...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺

FİLTRE