Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Klasik şairlerimiz, bir taraftan Farsça şiirler kaleme alırken diğer taraftan da daima “fayda”yı ve “faydalı olmayı” şiar edindikleri için, Türk insanının okuduğunda istifade edebileceğini düşündüğü b...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Türkler, Uygurlar döneminde temelini atıp şiirlerinde kullandıkları ve "aa, bb, cc" şeklinde kafiyelendirdikleri şiir yapısıyla Arap edebiyatında gördükleri mesnevi formu arasındaki paralellikten dola...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Edebiyat ve eğitim fakültelerinin "Eski Türk Edebiyatı Tarihi" derslerinde okutulmak üzere ilk olarak 2004 yılında yayımlanan Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, beklenenin üzerinde bir ilg...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Uzun zamanlar, titiz araştırmalar ve yorucu mesailer gerektiren her konu gibi, ne yazık ki Klasik Türk Edebiyatı da bir süredir üzerinde yeni sözlerin çok az söylenebildiği alanlar arasına girdi. Anad...
%38 60,00 ₺ 37,20 ₺
0 kişi
Klasik Türk edebiyatının düz yazı vadisi, Türkçenin bugüne ulaşan ifade kudretini kazanmasında ciddi pay sahibi bir gelenektir. Asırlar boyu şiirin gölgesinde kalan Osmanlı nesrinin, gerçekte şiire ya...
%12 42,00 ₺ 36,96 ₺
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türk dili ve edebiyatının 7.yy’dan itibaren bilinen ilk yazılı metinleri Türklük coğrafyasının çeşitli kültür çevrelerinde sayısız edebi eserlerle, günümüze kadar kesintisiz bir şekilde devam edegelmi...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Kadim bir geçmişe sahip olan Türkler, gerek İslam'dan önce gerekse İslâm'dan sonra bulundukları coğrafyalarda büyük ve özgün bir kültür ve medeniyet oluşturmayı başarmış dünya üzerindeki ender milletl...
%22 55,56 ₺ 43,34 ₺
0 kişi
İslamdan sonra teşekkül eden ve Derî Farsçası olarak da isimlendirilen Yeni Farsçanın oluşumundan sonra meydana gelen Fars şiirinin hem oluşumu hem de gelişimi üzerinde şiire ilgi duyan ve şâirlere hâ...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Edebiyat tarihini tarif için ‘Edebî metinlerin tarihidir’ şeklinde bir hüküm ileri sürülse bu galiba en isabetli tanımlardan biri olurdu. Çünkü böyle bir sahayı metinlerden ayrı değerlendirmek neredey...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Çiçek sevgisi ve merakı Türk kültür tarihinde önemli bir yer tutar. Çiçekleri çok seven ve onları büyük bir özen ve titizlikle yetiştiren milletimizin duygularındaki inceliği ve zarifliği hatta güzele...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺

FİLTRE