Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
“Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa’nın (s.a.a.) mübarek ömürleri boyunca serdettiği en önemli hadisi neydi?” diye sorulsa ve biz de bu sualin cevabında “Sekaleyn Hadisi” desek, abartmış olur muyuz? Zan...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Gurerü’l-hikem kitabının yazarı Kadı Nasihuddin Ebu’l-Feth Abdülvahid b. Muhammed Temîmî Amedî (Diyarbakırlı) büyük bir âlim ve değerli bir muhaddistir.Yazar, İmam Ali’den (a.s.) kısa cümleler halinde...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Şii dini Merciliği'nin Irak'ın günlük hayatındaki etkisini ve ağırlığını ortaya koymanın yanında Şiilerin Merciliğe bu denli bağlılıklarının gerçeklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştır...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Abbasi Halifesi Me’mun’un, veliaht olarak kendi hanedanından birini değil de Ehl-i Beyt İmamlarının sekizincisi olan İmam Ali b. Musa Rıza (a.s.)’ı ataması meselesi, Türkçe akademik literatürde üzerin...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Müslüman düşünürler hicri ikinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam dünyasında ortaya çıkan İslamî fırka ve mezheplerin itikad ve düşüncelerini açıklayan "Makalât" unvanıyla kitaplar yazmaya ba...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺

FİLTRE