Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Tenzih ile teşbih arasındaki gayet ince çizginin nerede olduğu, islamcılar arasında öteden beri tartışma konusu olmuştur. Kimisi sıfatları kabul etmeyi teşbih zannederek bunları nefyetmiş ve isbât ede...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Ebu Hanife'nin kitaplarına yönelik şüphe saçanlar arasında Suud'lu iki yazar da var. Bunlardan biri "Beraetu'l-Eimmeti'l Erba'a min Mesaili'l-Mutekellimine'l-Mubtede'a" kitabının yazarı Abdulaziz el-H...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İzz b. Abdisselam der ki: Haşeviyye iki kısımdır: Biri teşbih ve tecsimini gizlemez; diğeri ise selef mezhebi anlayışına gizlenin. Oysa selef mezhebi tefvid ve tenzihtir; teşbih ve tecsim değildir. İb...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Selefimizden bir çok kimse ilimlerin bir çoğunu ezberlemişlerdir. Şimdi ise, ilmi ezberleme ameli tembelliğe meyletmelerinden ötürü tekrar yapmaktan kaçan kimselere kaldı. Bu tür kimselerden birisi ez...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺

FİLTRE