Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
“İçinde hiç kimseye karşı olumsuz bir duygu ve düşünce barındırmamaya gücün yeterse bunu yap!Bu benim sünnetimdendir. Benim sünnetimi ihya eden, yaşayan yaşatan, beni ihya etmiş olur.Beni ihyâ eden ce...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Büyük insanlık ailesinin ilim ve irfan babaları olan pirân ve ârifân, insan+Kur’an ve devran gerçeğini usûlünce açıp saçan risâlet vârisleridir.Hak hukuk üstünlüğünün eğitim ve öğretiminde doruğa çıka...
%28 22,50 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Tasavvuf, hayâtın her karesinde yer alan; hayâtın her karesini sarıp sarmalayan, Hayydan gelip Hûya giden bir arınma hüneridir. Hayâtın kenarında kıyısında kalan soyut bir kavram değildir! Allahın sıf...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Artılarla eksilerin birlikteliğinde dönen bu devranda,kendi görüş ve düşünüşlerimize mahkûm olan bizler,içimizde ve dışımızda (enfüste ve âfakta) gelişen olayların değerlendirilmesi sırasında öyle yan...
%28 22,50 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Şu yeryüzünde,hiç kimsenin hiç kimseyi bütünüyle anlaması ve anlatması diye birşey söz konusu değildir. Deryaya parmak salıpda ıslağını göstermek neyse, bizim büyük arif, Mehmed Zahid Kotku (1897-1980...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Cezbe, adı üstünde, çekme, cezbetme, celbetme anlamına geliyor. Meczub da, çekilen, cezb edilen, demek oluyor. Yüce Allah, bazı kullarını, rahmaniyeti harmanlarında evirip çevirerek, savurup kavurarak...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ladikli Ahmed Ağa (1888-1969) Ümmî bir insan. Okuması yazması yok; ama, zaman ve mekân duvarını aşan,bilginin ötelerine ulaşan bir “ğayb adamı”İslâm tasavvuf litaratüründe “gayb ricâlî” diye geçen, iş...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kültür ve edebiyat hayatımızda Asitâne, Dergâh, Hanikâh,Kalenderhâne, Ribat, Tekke ve Zâviye adları altında insâniyete İslâmiyet hizmeti sunmuş eğitim kurumlarımızın pek çoğu tarihe karıştı, maalesef....
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İsmail Maşuki hazretlerinin halefi olan Ahmed Sarban hazretleri(öl.1545), Bayrami Melamilerin en parlak Kutub yıldızlarındandır. Ruhaniyetine selam, himmeti hazır olsun. Tekirdağ Hayraboluda medfundur...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺

FİLTRE