Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%8 39,00 ₺ 35,88 ₺
%32 22,00 ₺ 14,96 ₺
0 kişi
Theodore Sturgeon, Mikrokozmik Tanrıda başkarakter sakinlerinin çok hızlı yaşayıp değiştikleri minyatür bir dünya yaratır. Fakat minik yaratıklar çevresel tehditlerle karşı karşıya kaldıkları için ken...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
%32 32,50 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Taş Devri’nde kullanılan bir balta ile Julia Child’ın mayonez tarifi ve Burning Man festivalinin ortak noktası nedir? Hepsi de kodun işleyişine dair örneklerdir. “Kod” nedir? Neolitik dönemin basitli...
%28 36,50 ₺ 26,28 ₺
0 kişi
Sağlık, Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetleri Şiddet kavramı ve Şiddet Çeşitleri Türkiye’de sağlık Kurumları ve sağlık Çalışanları Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Şiddet Sağlı...
%18 15,28 ₺ 12,53 ₺
2 kişi
Sürükleyici ve eğlenceli bir ekonomi tarihi. Ekonomist deyip gözardı ettiklerimizin dünyaya yönelik kavrayışımızı nasıl değiştirdiğine şaşıracaksınız. -Tim Harford, Money and the Undercover Economics...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Giriş: Yatırımların Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ekonomik Analizde Yatırımların Yeri Yatırım Davranışlarına Göre Modeller Parasal Yaklaşımda Yatırım Davranışı Örnek Uygulamar
%18 18,06 ₺ 14,81 ₺
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
%30 32,41 ₺ 22,69 ₺
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Hazırlanan bu kitabın öncelikli amacı; hayvancılık faaliyetlerinin finansal yönetimi konusunda yetersiz olan literatür yapısına katkı sağlamaktır. Ayrıca hayvancılık faaliyetlerinin daha çok küçük ail...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Günümüzde çok sayıda yönetim teorisi, yönetim biliminin teorik zemini oluşturmakta ve gelecekte nasıl şekilleneceğini belirlemektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yönetim teorilerine büyük önem veril...
%12 41,50 ₺ 36,52 ₺
0 kişi
Konut Alanındaki Gelişmelere İlişkin Memnuniyet Analizi: Kocaeli Örneği Döviz Kuru ve Petrol Fiyatı İlişkisi: Küresel Finans Krizi Sonrası Deneyimler Küreselleşme ve Bilgi Toplumu Bağlamında Türki...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Girişimcilik bir birikim ve yaşam tarzı! Girişimciliğin amacı sadece para kazanmak değildir, yenilik yapabilme kapasitesi ve başarı odaklı bir yapılanmadır aynı zamanda. Bu kültürün kuşaktan kuşağa ak...
14,81 ₺
%24 52,00 ₺ 39,52 ₺
0 kişi
Kültür pahalı idi ve onun pahalılığı yüzyıllardır niçin esas itibariyle aristokrasilerin bir sporu olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Özel ilgiyi hak eden bir diğer statejik fiyat, aslında faiz oranı...
%4 9,26 ₺ 8,89 ₺
/ 3

FİLTRE