Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkanlar

0 kişi
Kitabımın dördüncü baskısını yayınlamanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu baskıda, önceki baskılardaki yazım ve anlatım eksikleri giderilmeye çalışılmış, yine öğretideki yeni çalışmalara yer verilmeye ga...
%10 165,00 ₺ 148,50 ₺
0 kişi
* Anonim Şirketlere İlişkin Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler *Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu *Anonim Şirketlerde Denetleme *Anonim Şirketlerde Genel Kurul *Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi *...
%15 148,00 ₺ 125,80 ₺
0 kişi
* Kanunilik İlkesi Açısından Vergisel Müdahaleler *Adil Yargılanma Hakkı Açısından Vergi Yargısı *Mülkiyet Hakkı Açısından Vergisel Müdahaleler *Vergi Yargısı Bireysel Başvuru İlişkisinde Sorunlar
%15 56,00 ₺ 47,60 ₺
0 kişi
"Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu" adıyla çıkan bu kitap, konuyla ilgili tüm (en azından güncel) hukuki sorunları birlikte ele almayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemizde henüz bu şekilde bir çalışma...
%10 140,00 ₺ 126,00 ₺
0 kişi
Sermayenin korunması ilkesi, şirketin kuruluş safhası için öngörülen asgari sermaye şartını karşılamasını, kuruluşta ve sermaye artırımında pay sahiplerince taahhüt edilen katılma paylarının tam ve ge...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı...
%3 55,00 ₺ 53,35 ₺
0 kişi
Son yıllarda dünyada meydana gelen gelişmeler neticesinde, devletler uluslararası göç olgusunu milli güvenlik ve sınır politikaları çerçevesinde ele almaya başlamıştır. Bu bağlamda idari gözetim uygul...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Η παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι ένα κοινό θέμα και σήμερα σχεδόν θεωρείται συνηθισμένο. Μετά την απονομή του δικαιώματος, με ατομική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Genel Olarak Kurumsal Tahkim Ve Kurumsal Tahkim TürleriZorunlu Tahkim Merkezleri Ve İdari Kurullarİhtiyari Kurumsal TahkimÜniversitelere Bağlı Tahkim Merkezleri Ve Kendisine Münhasır Yapısı Olan Sigor...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Uluslararası ticaretin farklı ülkelerde yerleşik olan ve birbirini iyi tanımayan ithalatçı ve ihracatçılar arasında gerçekleşmesi çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Mal bedelini ödeyen ithala...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bilindiği üzere kimi dönemlerde devleti yönetenlerde oluşan zaafiyet sonucu sosyal ve ekonomik düzeninin yozlaşması ile birlikte yasadışı oluşumlarda buna paralel olarak gündeme gelmektedir. Söz konus...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin doğrudan temsil vasfına sahip kurumudur. AB üyesi her ülke (ve halkı), AP’de ulusal kotası doğrultusunda temsil edilmektedir. Yunanistan’ın 21, Kıbrıs’ın da 6 (...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Uluslararası ticari ilişkilerin gelişiminde büyük katkısı olan milletlerarası ticari tahkime devlet mahkemelerinin müdahalesini Rusya Federasyonu hukuku çerçevesinde incelemeye karar verdiğimde, konu...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺