Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
İcra ve iflas hukuku dersi, hukuk fakültelerinin yanı sıra, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, adalet meslek yüksekokulları, sosyal bilimler meslek yüksekokullarında da okutulmaktadır. Yine avuka...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Eğlenmek, dikkati başka alana yönlendirmek anlamına gelen Fransızca Disporter/Desport sözcüğünden türetilen spor kelimesi tarihi gelişim sürecinde, eskiden görüldüğü gibi temelinde ahlak kuralları ve...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
İnsanlığın var oluşundan itibaren bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde spor, her dönem hayatımızda kendine yer bulmuştur. Sporun olduğu yerde, tabiidir ki, hukuk kuralları da olacaktır. Eski bir latin...
%10 82,00 ₺ 73,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmada bilirkişilik kurumu tüm yönleriyle incelenmeyip; sadece kamulaştırma davalarında özellik arzeden durumlar özel hukuk yargılaması çerçevesinde ele alınmıştır. Kamulaştırma davalarında bil...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺

FİLTRE