Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Koruma tedbirleri, ceza yargılamasının gereği gibi yapılabilmesi veya hükmün infazının mümkün kılınması amacıyla yargılama sürecinde başvurulabilen ve hükümden önce, gerektiğinde zor kullanılmak suret...
%15 129,00 ₺ 109,65 ₺
0 kişi
Koruma tedbirleri ceza muhakemesinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini sağlamaya yönelik araçlardandır. Koruma tedbirleri, temel insan haklarına henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan birtakım...
%15 59,00 ₺ 50,15 ₺
0 kişi
Çağdaş ceza hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ceza kanununun amacı; "hukuk devleti ilkesi", " kusur ilkesi" ve " hümanizm ilkesi" gibi evrensel ilkelere dayalı olarak, insan onurunu, bireyin hak...
%10 82,00 ₺ 73,80 ₺
0 kişi
- Çevre hukukuna ilişkin temel kavramlar - Çevre sorunlarını önlemede belediyenin rolü - Çevrenin ceza hukuku vasıtasıyla korunması - 5237 sayılı TCK'da çevreye karşı suçlar - 1608 sayılı kanun ve...
%10 115,00 ₺ 103,50 ₺

FİLTRE