Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%10 80,00 ₺ 72,00 ₺
%15 139,50 ₺ 118,58 ₺
0 kişi
Bu kitap vergilendirmede kabahat ve suç türünden yapılan ihlallerin neler olduğunu ve cezalarının açıklanmasını konu almaktadır. Kitabın bu baskısı, önceki baskısının mevzuattaki yeni değişiklikler ç...
%8 54,00 ₺ 49,68 ₺
0 kişi
Genel HükümlerBorçlar Hukukunun Konusu ve KaynaklarıBorç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk KavramlarıHukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileriHukuki İşlemlerSözleşmelerSözleşmenin K...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
- Ortaklıkların Sınıflandırılması - Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları - Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları - Adi Ortaklık - Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri - Kollektif Ortaklık - Adi K...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
%15 75,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şi...
%20 23,50 ₺ 18,80 ₺
0 kişi
Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, paylı mülkiyet ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız altıncı basıda yeniden gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve bu basıda mülkiyetin genel hükümleri,...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
*Vatandaşlık Hukuku *Yabancılar Hukuku *Kanunlar İhtilafı Hukuku *Milletlerarası Usul Hukuku
%15 84,00 ₺ 71,40 ₺
0 kişi
*Türk Ceza Kanunu *TCK nın Yürülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Kabahatler Kanunu *Ceza Muhakemesi Kanunu *CMK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...
%20 22,50 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
*Türk Borçlar Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
%15 10,50 ₺ 8,93 ₺
0 kişi
*TMK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun *Çocuk Koruma Kanunu *Tapu Kanunu
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
*Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu *Bilirkişilik Kanunu *Tebligat Kanunu *Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kurulu...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
*TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Kabahatler Kanunu *Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu *Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun *Adli Sicil Kanunu *Uyuşturucu Maddele...
%20 12,50 ₺ 10,00 ₺
%10 195,00 ₺ 175,50 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺

Yeni Çıkan Kitaplar
Okumayı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olan insanlar daima yeni çıkan kitapları merak etmektedir. Buna ek olarak okuyucuları her zaman heyecanlandıran kitaplar arasında yerini alan yerli ve yabancı kitaplar başta olmak üzere kişisel gelişim kitapları, psikoloji kitapları ve klasik kitaplar, sitemizdeki yerini almaya devam ediyor.

Yeni Çıkan Polisiye Romanları