Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%15 129,63 ₺ 110,19 ₺
0 kişi
Vahiy ve Nübüvvet Serisi 2 İlahi dinleri anlayabilmek için “vahiy” ve “peygamberlik” kavramları üzerinde yoğunlaşmaya; diğer bir anlatımla bir kutsal kitabı, dolayısıyla onun içerdiği dinî bildirimle...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
İslam tarihi boyunca ‘hadis’in daha genelde ‘rivayet’in, ilmî ve sosyo-kültürel birikimimizin teşekkülünde daima mühim bir yeri olmuştur. Bu birikim, kültürel mirâsımıza rengini ve karakterini farklı...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Kerîm, kıyamete dek yol gösterici vasfını sürdürecek olan, son ilâhî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak onu doğru olarak anlama sorunu geçm...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
İslâm öncesi Arap tarihi genel olarak Câhiliyye çağı, bu dönemin zihniyet yapısı ve hayat tarzı ise Câhiliyye kültürü olarak adlandırılır. Câhiliyye kültürü esnasında Hz. Muhammed’in peygamber olarak...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş, ilahi hitabın kendi özel bir dili olmamıştır. Ancak kullandığı dilin anlam dünyasını değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda bü...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Bir araştırmanın ilmî değeri, konunun ana kaynaklarına inilmesine ve bu kaynakların önyargılardan uzak kalarak objektif usulle incelenmesine bağlıdır. Eser, merhum Prof. Dr. Salih Akdemir’in bu metotl...
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺

FİLTRE