Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Sadece et-Telhîs adıyla da tanınan eser, EbûYa’kub es-Sekkâkî’ninMiftâhu’l-ulûm’unun belâgata dair üçüncü bölümünün ihtisarıdır. Telhîs bir mukaddime ile üç bölüm ve bir hâtimeden meydana gelir. Hatip...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺

FİLTRE