Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Kendini Allah'a adamış hapishane damlarında sabırla bekleyen kardeşlere yönelik özel ahkama, ihtiyaçlara, zaruretlere, gah bazısında heyrete düştüğü, gah bazısının anlaşılmadığı, gah bazı durumlarda ö...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Can ile cihaddan maksat, kâfirlerle silah yoluyla çatışmaya girmektir. Bunun tek amacı Allah'ın dinini yaymak, yüceltmek ve insanlarla bu din arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Ayrıca yeryüzün...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
"Eğer sana derlerse, onlara de ki" Cihada karşı şüpheler üretip bir virüs gibi insanların zihnine yayanlar, mücahidleri patavatsızlıkla, tedbirsizlikle ve aşırılıkla suçlayarak dil uzatanlar, müslüma...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
0 kişi
Nice ölü kalpler var ki şehidlerin ilginç hayatını dinleme suretiyle dirilmiştir. Nice kahraman gençler bir şehidin hayat hikayesinden etkilenmek sureti ile birçok olumsuzlukları aşıp Afganistan'a gel...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
''Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İnci...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Bir müminin, yapması gerekenin en hayırlısı, çokça nasihat etmesi gereken, çocukların ve sorumlu olduğu kimselerin zıddında vuku bulmamaları için en fazla uyarması gerek, korunmak için hazırladıkların...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺

FİLTRE