Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%15 425,00 ₺ 361,25 ₺
%15 62,00 ₺ 52,70 ₺
%15 49,00 ₺ 41,65 ₺
0 kişi
“İlk Baskıya Özel… Kitap fikri ortaya çıktığında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş hukukundan kaynaklı bazı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline geldi ve aynı kanunla 6325 sayılı HUA...
%15 216,00 ₺ 183,60 ₺
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Ticaret mahkemesinin görev alanına giren ve sigortanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda, (Sigorta ve alacak) dava açmadan önce arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilmiştir. Ancak taraflar arabulucu...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap çevre hukukunun temel konularını ana hatları ile ele almayı çalışan bir eser olarak, üniversitelerin çevre mühendisliği, orman mühendisliği, şehir ve bölge planlama ve kamu yönetimi g...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Özel hukuk kişileri, idari faaliyetlerin görülüşünde giderek artan bir biçimde rol üstlenmektedir. Başlangıçta yalnızca kamu hizmeti alanında karşımıza çıkan özel hukuk kişileri, günümüzde diğer idari...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem kavramı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda (İYUK) düzenlenen yürütmenin durdurulması kurumuna 2012 yılında 6352 sayılı Kanun'un 57. maddesiyle ekle...
%12 33,00 ₺ 29,04 ₺
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
"Hakimin Hukuki Sorumluluğu" isimli bu kitabı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 20.11.2017 tarihinde savunduğum ve oybirliği ile kabul edilen yüksek lisans tezim oluşturmaktadı...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Çalışmamızın konusunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tüketici Kredileri” başlıklı ikinci bölümünün “Bağlı Krediler” başlıklı 30. maddesinde kapsamlı bir şekilde düzenlenen bağlı...
%10 53,00 ₺ 47,70 ₺
/ 32

FİLTRE